کاج مشهد (موگه – کپه ای)

نام فارسی: کاج مشهد (موگه – کپه ای)

نام علمی: Pinus Mugo Pumilio

خانواده: Pinaceae

توضیحات: درخت همیشه سبز، حداقل دمای مورد تحمل ۱۵ درجه زیر صفر می باشد ، به عنوان تک درخت زینتی  و یا کاشت چندتایی مورد استفاده قرار می گیرد.

پاسخ دهید