ختمی درختی

نام فارسی: ختمی درختی

نام علمی: Hibiscus Syriacus

خانواده: Malvaceae

توضیحات: درختچه ای همیشه سبز ، حداقل دمای مورد تحمل ۵ درجه زیر صفر می باشد ، به عنوان تک درختچه زینتی ، کاشت چندتایی و کاشت در حاشیه کاربرد دارد.

پاسخ دهید