سدوم برگ قاشقی (گیاه یخ- ناز تماشایی)

نام فارسی: سدوم برگ قاشقی (گیاه یخ- ناز تماشایی)

نام علمی: Sedum Spectabile

خانواده: Crassulaceae

توضیحات: گیاهی دائمی ، گلهای آن در اواخر تابستان و اوایل پاییز ظاهر می گردند، حداقل دمای ۱۵ درجه زیر صفر را تحمل می کند، به عنوان گیاه گلدار دائم در حاشیه ها و یا گیاه پوششی مورد استفاده قرار می گیرد.

پاسخ دهید