بارانک (سماق کوهی )

نام فارسی: بارانک (سماق کوهی )

نام علمی: Sorbus Sargentiana

خانواده: Rosaceae

توضیحات: درختی خران پذیر، گل بارانک در آخر بهار قابل مشاهده است ، حداقل دمای ۱۵ درجه زیر صفر را تحمل می کند، به عنوان تک درخت زینتی و یا کاشت ردیفی مورد استفاده قرار می گیرد.

پاسخ دهید