بید

نام فارسی: بید

نام علمی: Salix Alba

خانواده: Salicaceae

توضیحات: درختی سریع الرشد و خران پذیر، حداقل دمای ۱۵ درجه زیر صفر را تحمل می کند، به عنوان تک درخت زینتی و یا کاشت ردیفی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

پاسخ دهید