آکوبا

نام فارسی: آکوبا

نام علمی: Aucuba Japonica

خانواده: Garryaceae

توضیحات: درختچه همیشه سبز ، به عنوان تک درختچه زینتی کاربرد دارد.

پاسخ دهید