اریکا

نام فارسی: اریکا

نام علمی: Erica Carnea

خانواده: Ericaceae

توضیحات: درختچه همیشه سبز ، گلها از اوائل پاییز تا اوائل بهار ظاهر می گردند ، حداقل دمای مورد تحمل ۵ درجه زیر صفر می باشد ، به عنوان گیاه پوششی و کاشت توده ای و همچنین کاشت در حاشیه کاربرد دارد.

پاسخ دهید