به ژاپنی

نام فارسی: به ژاپنی

نام علمی: Chaenomeles Japonica

خانواده: Rosaceae

توضیحات: بوته ای خزان پذیر، حداقل دمای ۱۵ درجه سانتیگراد زیر صفر را تحمل می کند، به عنوان پرچین  و یا تک بوته زینتی کاشت می گردد.

 

 

پاسخ دهید