پیچ آبجویی

نام فارسی: پیچ آبجویی

نام علمی: Lonicera Fragrantissima

خانواده: Caprifoliaceae

توضیحات: درختچه رونده و خزان دار یا نیمه سبز، گل های معطر آن در اواخر زمستان ظاهر می شوند و میوه ها در بهار قابل مشاهده اند، حداقل دمای ۱۵ درجه زیر صفر را تحمل می کند، به عنوان پوشش دیوار و تزئین نرده ها مورد استفاده قرار می گیرد.

پاسخ دهید